DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Kalbi ferahlatan 10 ayet

Kur’an-ı Kerim okumanın ; okunduğu eve bolluk ve bereket getirmesi , şeytanları defetmesi , kalbe huzur vermesi gibi birçok faziletinin olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Kur’an-ı Kerim’den , sizler için derlediğimiz yüreğinizi ferahlatacak 10 ayeti listeledik.

Kalbi ferahlatan 10 ayet

                              بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم

                              Bismillahirrahmanirrahim 
                    Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
1. En'am Suresi; 17. Ayet 
“Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse, (bunu da geri alacak yoktur). Şüphesiz O her şeye kadirdir.”
Başımıza gelen olumsuz bir olay neticesinde hemen ümitsizliğe kapılıp, kalbimizi karartmayalım.
2. Âl-i İmran Suresi; 200. Ayet
“Ey İnananlar! Sabredin, düşmanlarınızdan daha sabırlı olun, cihada hazır bulunun, Allah’a karşı gelmekten sakının ki başarıya erişebilesiniz.”
Özellikle son günlerde Myanmar, Yemen’de ki olaylar karşısında sıklıkla okuyup, uygulamamız gereken bir ayet.
3. Mü'min Suresi; 51. Ayet
“Şüphesiz peygamberlerimize ve iman edenlere, hem dünya hayatında, hem şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.”
İman edenlere, hem dünyada hem ahirette yardım edileceğinin müjdesini vermektedir.
4. Meryem Suresi; 96. Ayet
“İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.”
İman edip, salih amel işleyen muttakileri müjdeleyen ayetlerdendir.
5. İsra Suresi; 9. Ayet
“Şüphesiz ki bu Kur’an en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”
Kur’an’a iman eden ve hayatını Kur’an’a uygun yaşayan müminlerin, bu dünyada Allah için yaptığı her fiilin mükafatını alacağını bilmesi mutmain olması için yetmez mi?
6. Sebe' Suresi; 50. Ayet
“De ki: Eğer (haktan) saparsam, kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği (Kur’an) sayesindedir. Şüphesiz O, işitendir, yakındır.”
Her şeyi bilen ve gözeten Allah’tır. İndirdiği kitap haktır. Bize sadece iman etmek düşmektedir.
7. Tevbe Suresi; 51. Ayet
“De ki: Allah’ın bizim için yazdığından başkası bize asla erişmez. O bizim mevlâmızdır. Onun için müminler yalnız  Allah’a dayanıp güvensinler.”
Yaşadıklarımızın Allah’ın takdiri olduğunu unutmamamızı hatırlatıyor. “Keşke şöyle olsaydı, yapsaydım, etseydim” demeler boşa. Müslümanın keşkesi olmaz. Yaşadıklarımızı, hatalarımızı, kararlarımızı tabi ki gözden geçirip muhasebesini yapmalıyız. Fakat yazılan kaderi de unutmayalım.
8. Yunus Suresi; 105. Ayet
“Ve (bana) hanîf (Allah’ın birliğini tanıyıcı) olarak yüzünü dine çevir; sakın müşriklerden olma, diye (emredildi).”
9. Tevbe Suresi; 129. Ayet
“(Ey Muhammed!) Yüz çevirirlerse de ki: Allah bana yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben sadece O’na güvenip dayanırım. O yüce Arş’ın sahibidir.”
“Allah kuluna kafi değil mi?” (Zumer Suresi; 36. Ayeti) Bazen bu Arş’ın, alemlerin sahibinin ve yaratacısının Allah olduğunu unutuyor insanoğlu…
10. İnşirah Suresi
“(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şânını ve ününü yüceltmedik mi?  Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.  Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.  Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar.”
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık