OSMANLI İMPARATORLUĞU

Kanuni Sultan Süleyman , Süleymaniye Camisine imam arıyor

Kanuni Sultan Süleyman 1558 yılında tamamlanan Süleymaniye Camine imam aramış. Aranan imamın vasıfları , aslı Süleymaniye Vakfiyesinde bulunan tercümesinden maddeler :

Kanuni Sultan Süleyman , Süleymaniye Camisine imam arıyor

1- Arapça , Farsça , Latince , Türkçe dillerine hakim olmak.
2- Kur'an-ı Kerim'i , İncil'i ve Tevrat'ı mukayeseli şekilde bilmek.
3- İlahi yasa ve içtihatta nitelikli bilim adamı olmak.
4- Bir öğretim standartına kadar fizik ve matematik bilmek.
5- Ata binecek , ok atacak , savaş sanatları ve yasalarını bilmek.
6- Güzel görünümlü olup güzel giyinecek.
7- Yakışıklı olup tek eşli olacak.
8- Sesi güzel olacak. 
9- İlm-i Teşrihi ( Anatomi ilmi) bilecek
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık