OSMANLI İMPARATORLUĞU

KAPDÂN (KAPTAN) İBRAHİM PAŞA MEZARI

İstanbul'un Fatih ilçesinde Sultanahmet Meydanı ile Beyazıt Meydanı arasındaki bulunan Divanyolu’nda yer alan Sultan II. Mahmut ile II. Abdülhamid Han’ın Türbesinin haziresinde yer almaktadır.

KAPDÂN (KAPTAN) İBRAHİM PAŞA MEZARI

              Yotube videosu izlemek için tıklayabilirsiniz : 

  https://youtu.be/ZNUGmLBeaak

Kaptan Tatarzade İbrahim Paşa’nın mezarı Osmanlı döneminden kalma en nadide (her zaman rastlanmayan, az bulunan, az görülen, çok değerli) mezarlardandır. Lahti saran "halat" mermere gerçekmiş gibi işlenmiş adeta gerçek halat gibi durmaktadır. Lahitin altında işlenmiş "zincir" ustaca işlenmiş olarak görülmektedir. Lahitin ortasında süslü mermer vazo bulunmaktadır. Lahdin gövdesinde kabartma çiçek motifleri görülmektedir. Lahtin baş ve sonunda denizcilikte kullanılan araçlardan Çıpa (çapa) , balta ise defne dalları ile işlenmiş olarak görülmektedir. Lahitin ayak taşı "kırılmış bir direk" gibi görülmektedir. Bunun anlamı ; Direkleri kırık olan gemi sefere çıkamaz. Kaptan İbrahim Paşa’nın  ölümü de direkleri kırık bir gemiyle sembolize edilir. Lahitin baş tarafında kırık direğe asılı yelken bezi şeklinde mermer kitabesi “Ce’li Talik” hatla yazılmıştır. Kitabe günümüz Türkçesi cevirisi ; 
Hüve'l Hayyu’l-Baki 
Kırk dört tarihinde silk-i celil-i ‘askeriyye Dahil ve o zamandan beru vuku’ bulan muharebatda ve hidemat-ı 
 Sa’ie-i Saltanat-ı Seniyyede biraz şeca’at ve Dahil itmekle Memduhu’l-akran ve’l-emasil olmuş olan 
Mora hanedanından Tatar-zadeler dimekle ma’rûf Tâhir Bey mahdûmı a’yandan kapudan-ı esbak İbrahim Paşa’nın ruhiçün 
li’l-lâhi’l-Fâtiha Fi 17 Recep Sene 1306 
yazmaktadır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık