OSMANLI İMPARATORLUĞU

Kıyamete kadar çan sesi hikayesi

Ahmet Vefik Paşa'nın , Rumelihisarı'nın üst tarafında kurulan "Robert kolej" adlı misyoner yuvasının arsasının Amerikalı protestan misyonerlere satar.

Kıyamete kadar çan sesi hikayesi

Ahmet Vefik Paşa , öldüğünde vasiyet ettiği gibi Eyyüb Sultan'a gömülmek ister , fakat zamanın padişahı Abdülhamid Han buna asla izin vermez. "Protestanlara arsa satan adam , kıyamete dek onların çan sesini dinlesin" diyerek Eyyüb Sultana'a değil , sattığı arsanın hemen önündeki Rumeli Mezarlığına gömülmesini emreder.

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık