OSMANLICA

Mehmed Hamdullah Efendi mezar taşı ; Sinan paşa medresesi

Mehmed Hamdullah Efendi mezar taşı ; Sinan paşa medresesi

Mehmed Hamdullah Efendi mezar taşı ; Sinan paşa medresesi

Kûllû Nefsin Zâikatûl Mevt
Sâlise sûdur-u vâlay-ı Rumeli Şeyhûlislam-ı esbâk Arapzâde Arif Efendizâde reisû-l ulema merhum ve mağfurun leh Mehmed Hamdullah Efendi'nin ruh-u şerifleriyçûn rızaenlillah teâlâ fâtiha
Sene 1269
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık