DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Mezarlıkta okuyanın 50 senelik günahını af ettirecek dua

" Esselâmu alâ ehli lâ ilâhe illallâh, min ehli lâ ilâhe illallâh, yâ ehle lâ ilâhe illallâh, keyfe vecedtüm qavle lâ ilâhe illallâh, yâ lâ ilâhe illallâh! bi haqqi lâ ilâhe illallâh iğfir limen qâle lâ ilâhe illallâh vahşurnâ fî zümrati men qâle lâ ilâhe illallâh"

Mezarlıkta okuyanın 50 senelik günahını af ettirecek dua

 


Hz. Ali (ra.) mezarlıga girdiğinde yapılan bir dua okunması tavsiye edilen dua.
Esbağ ibni Nübâte (ra.) şöyle anlatmıştır :
"Bir kere ben Ali ibni Ebi Talib (ra.) ile berâberdim, o bir kabristana uğradığında : "La ilâhe illallah ehlinden (olan bizlerden) Lâ ilâhe illallah ehlin(den olan sizler)e selam olsun! Ey Lâ ilâhe illallah ehli! Lâ ilahe illallah sözünü(n faydasını) nasıl buldunuz? Ey Lâ ilâhe illallah (ey Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allâh)! Lâ ilahe illallah bahşı hakkı için Lâ ilahe illallah diyenleri(n günahlarını) bağışla ve bizi Lâ ilâhe illallah diyenler zümresinde haşreyle. (Amin!)" dedikten sonra :
`Ben Rasülüllâhı (sav) : "Her kim kabristanlara uğradığında bu sözleri derse kendisi için elli senelik günahları bağışlanır." buyururken işittim ve : "Yâ Rasülullah! Bir kimsenin elli senelik günah! yoksa (onun için ne fayda sağlar)' deyince : "Anne-babası, akrabâsı ve umilmi Müslümanlar için (günahlarını bağışlatır)." buyurdu.
" Esselâmu alâ ehli lâ ilâhe illallâh, min ehli lâ ilâhe illallâh, yâ ehle lâ ilâhe illallâh, keyfe vecedtüm qavle lâ ilâhe illallâh, yâ lâ ilâhe illallâh! bi haqqi lâ ilâhe illallâh iğfir limen qâle lâ ilâhe illallâh vahşurnâ fî zümrati men qâle lâ ilâhe illallâh"
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık