DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Miraç günü oruç tutmanın sevabı

Miraç günü oruç tutmanın sevabı Peygamber Efendimiz’den (s.a.v.) aktarılan hadîs-i şerîflerle Müslümanlara bildirilir. Enes (r.a.) ın rivâyet ettiği bir hadîs-i şerîfte de Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur :

Miraç günü oruç tutmanın sevabı

“Receb’te bir gece vardır ki onda amel edene , yüz senelik haseneler yazılır. O , recebin bitmesine üç (gece) kaladır.” 
Bir Müslüman’ın 27. Gecesi namaz , istiğfar , tesbih ve duâ ile geçirdiği gecenin ardından oruç tutması da ameldir ve anlıyoruz ki sevabı büyüktür. Rivâyet olunduğuna göre Receb’in yirmi yedinci gününün sadakası ve orucu vardır : 
“Her kim Recep’in yirmi yedinci günü oruç tutup , o gün sadaka verirse , Allâh-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye , bin hasene ve iki bin köle azadı (sevâbı) yazar.” 
Ebû Hureyre (r.a.) ın rivâyet ettiği bir hadiste Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: 
“Recebin yirmi yedinci günü oruç tutana , altmış ay orucunun sevâbı yazılır. O gün, Nebi’ye (s.a.v.) , Cibrîl’in risaleti ilk getirdiği gündür.” 
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Receb-i Şerîf ayında bir gece vardır ki (27. Gece - Miraç Gecesi) , o gecenin sabahını oruçla , gecesini de kıyamla (ibâdetle) geçiren kimsenin o gün yapacağı bütün duâları Allâh-u Teâlâ kabul eder” buyurmuştur.  
Tüm bu hadisleri incelediğimizde karşımıza Miraç gündüzünde oruç tutulmasının sevâbının çok faziletli olduğu çıkıyor.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık