DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Miraç kandilinde süt içmenin sevabı

Miraç kandilinde süt içmenin sevabı

Miraç hadisesinde vuku bulan olaylardan biri de Hz. Cebrail tarafından Peygamber Efendimiz'e , Miraç gecesi birinde süt , birinde şerbet ve diğerinde ise su bulunan üç bardak takdim edilmiştir. Takdim esnasında:
"Eğer , suyu alırsa kendisi de , ümmeti de ihtiyaçsız ve kanâatkar olur. Şerbeti alırsa kendisi de , ümmeti de mahrumiyete düçar olur.  Şayet sütü alırsa kendisi de , ümmeti de doğruyu bulur" diye bir ses işitmiştir ve ardından süt bardağını alıp içmiştir. Bunun üzerine Cebrâil (as), "Yâ Muhammed. Sen, fitrî ve tabiî olanı seçtin. Sen de , ümmetin de doğru yola iletildiniz." demiştir. (İbn-i Hişam)
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık