DUALAR & İSLAMİ KONULAR

NAMAZDAN SONRA 100 DEFA FATİHA SURESİNİ OKUMANIN FAYDALARI

"Fatiha Süresi Bakara Süresinin sonu (Amener' Resülü) bana Arşın altında bulunan bir hazineden verildi."

NAMAZDAN SONRA 100 DEFA FATİHA SURESİNİ OKUMANIN FAYDALARI

Ma'kıl Bin Yesar'dan rivayete göre ; Sevgili Peygamberimiz (sav) Hadis-i Şeriflerinde ; "Fatiha Süresi Bakara Süresinin sonu (Amener' Resülü) bana Arşın altında bulunan bir hazineden verildi."buyurmuştur.

Hadis-i Şerff'de şöyle buyrulmuştur: "Fetiha Süresini okumak her derdin deva ve şifasıdır."
Beş vakit farz namazdan sonra 100 defa Fatiha suresini okumaya devam eden kimse, şu özellikler görülür.
= ) Tüm hacetleri (istek ve dilekleri) hakkında hayırlı olanları kabul olur. 
= ) Kendisi ve ailesi koruma altına alınır.
= ) Her türlü kötülüklerden korunur.
= ) Her kes tarafından sevği ve alaka görür.
= ) Fakirlikten kurtulur, kazancı bereketlenir, mal-mülk elde etmeye başlar.
= ) Güzel ve rahat bir hayat sürer.
= ) Fatiha suresi okunan evde bulunanlara nazar değmez.
= ) Kötülerin (büyücülerin) şerrinden, fesad-hased-kıskanç insanlar kendisinden ve ailesinden kaçar.
= ) Gam, keder, üzüntü, sıkıntı, stres, bunalımdan eser kalmaz.
= ) Hayatında olumlu ve güzel şeyler olur.
= ) Kalp hastalarına, psikolojik hastalıklara, ruhi hastalıklara mübtele (yakalanmış) olanlara Fatiha suresi okumaları tavsiye edilir ve okuyanlarınlar bir kısım insanların şifa buldukları görülmüştür.

Übeyy İbni Ka'b (ra)'nın anlattığına göre, Hz. Peygamber (sav) Efendimiz ; "Allahü Teala, Ümmül'Kur'an olan Fatiha Süresi gibi (bir süre) Tevrat ve İncilde bile indirmemiştir. O Fatiha Süresi tekrar edilen yedi ayetli bir süredir." buyurmuştur.
Fatiha Süresi, namazların her rek'atında tekrar edilen yedi ayetli bir süredir. Bu süre-i şerif, Peygamberimizden önce, kendilerine ilahi vahyin geldiği hiç bir peygamberin kitablarında olmayan değerli ve üstün özellikleri olan bir süre olduğu bildiriliyor. Hz. Musa peygambere gelen Tevratta ve Hz. lsa peygambere gelen İncilde bile nazil olmamış bir süre oluşu örnek verilmekiedir.
Ebü Hüreyre'nin rivayet ettiğine göre : Fatiha Süresi indirildiği zaman İblis (şeytan) hırsından, üzüntü ve kederinden ağlayıp inlemiştir. Fatiha şerifeyi okuyanlar, şeytanın şerrinden ve zararından kesinlikle emniyet ve selamette olurlar. 
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık