İŞARETLER

Nar işareti anlamı

Nar işareti ve sembolü ; yenilmezliğin , güçlülüğün , zenginliğin , bolluğun , bereketin , hayatın, aşkın , evliğin , dişiliğin , doğurganlığın , üretkenliğin , kutsallığın , yeniden doğuşun sembolü olarak kabul edilir , edebiyatımızda sevgilinin yüzü , yanağı , sinesi , ağzı olarak görülür , bilhassa divan edebiyatımızda sıkça kullanılmaktadır. Türk masallarında şifalı ve tedavi özelliği olan bitki olarak geçmektedir.

Nar işareti anlamı

Osmanlı mezar taşlarında Nar anlamı ; Nar cennet meyvesi olarak bilinildiğinden , inananlara göre dünyanın meyvesi Cennetir ve mezar da yatan kişide Cennete gitmeyi arzular , Nar taneleri kadar Cennet nimetlerine kavuşması hayal edilir. 

Nar , antik çağ dönemlerinde bir çok medeniyette Limon ve zeytin gibi ölümsüzlük meyvesi olarak kabul edilmiştir. Nar , antik medeniyetlerde ; doğurganlığın , ölümsüzlüğün , cennetin , sonsuz yaşamın , bolluk ve bereketin sembolü olmuş , kutsal sayılmış ve kült inanışlarda dini ritüellerde kullanılmıştır. 

Antik Mezopotamya tanrıçası olan Tanrıça İnanna , aşkın , sevginin , doğurganlığın , kadınlığın simgesi olan Narı ; Tanrıça İnanna sembollerinde görülmektedir. 

Nar , Yunan mitolojisinde ; ölümsüzlüğü , doğurganlığı , bereketin sembolüdür. Nar Tanrıça Aphrodit’in meyvesidir. 

Nar , Zerdüştük'te ölümsüzlük , zenginlik , bolluk , bereketin sembolüdür. Ayinlerde nar önemli yer tutmaktadır. 

Maniheizmin ( Pers inancı ) Kurucusu Mani Nardan doğduğuna inanılır. 
Nar define işareti anlamı ; nar işareti definecilikle ve gömü ile pek alakası yoktur. Görüldüğü alanda mezar veya ibadet yeri veya sunak ( adak ) yeri araştırılmalıdır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık