OSMANLICA

numan efendi Osmanlı yazısı mezar taşı

numan efendi Osmanlı yazısı mezar taşı

numan efendi Osmanlı yazısı mezar taşı

Huvel Baki
El merhum vel mağfur el muhtac ila'rrahmete rabbul ğafur. 
Gece kıyam ve gündüz siyam ve tilavet-i Kur'an. 
Fukara ve zaifaya bedeli ihsan ile ..... eden ..... maarif eclei ricalinden 
piri zade kırımlı elhac numan efendi ruhiyçûn fatiha. 
Fi sene 1327 rebiüevvel Fi sene 1325 mayıs
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık