TARİHİ YERLER

Olba Antik Kenti ; Silifke , Mersin

Mersin ili , Silifke ilçesi , Örenköy'de bulunmaktadır. Olba Krallığının şehridir. Hristiyanlığın piskoposluk merkezi olmuştur.

Olba Antik Kenti ; Silifke , Mersin

Eskiçağda dağlık Kilikia bölgesi içinde bulunan Olba'da arkeolojik verilere göre en erken Helenistik dönmemine ait yerleşim izleri saplanır. Denizden 1040 m. yükseklikteki akropolis , bu dönemden başlayarak sur ve kulelerden oluşan bir savunma sistemine sahiptir. Bölgede Roma İmparatorluğunun yönetiminin İ.s. 1. yy.'da etkinliğin artmasıyla bu döneme ait mimari anıtların yapımında artış gözlenir. Roma'ya bağlı eyaletlerdeki kentlerin bir çoğunda bulunduğu gibi  Nymphaeum ( çeşme - kuyu anıtı ) Aquaeductus ( su kemeri ) ile çok sayıda sarnıç kentte suyun günlük yaşam ve tarım için sistemli biçimde kullanımını yansıtır. Tiyatro , konut mimarisinin örnekleri de Olba'da Roma İmparatorluk döneminde canlı ve kentsel yaşamın sürmekte olduğunun tanıklarıdır. Bunlar , kaya mimarisinin en güzel uygulamalarını gösterir. Olba'da kaya mezarları , çeşitli tiplerdeki lahit mezarları ve bağımsız anıtsal mezar binaları yer alır. Bunlar dağlık Kilikia bölgesi için tipik sayılan biçimsel ve mimari özellikler taşır. Buğün kalıntıları görülebilen kiliseler ve manastır Olba'nın erken Hristiyanlık döneminde öneminin sürdüğünü belgeler. Ayrıca Hristiyanlığın esaslarının belirlendiği konsil toplantılarında bir piskoposluk merkezi olan Olba'nın temsil edildiği yazılı belgelerden saptanmaktadır. 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık