DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Oruçlunun Allah ile perdelerin kaldırıldığı vakit

Mûsa (a.s.) Cenab-ı Hak ile mükâleme ederken buyurdular : Ya Rabbi! Bana ; Seninle konuşma nimetini bahşettin. Acaba bana verdiğin bu nimetin benzerini , başka bir kuluna verdin mi?.

Oruçlunun Allah ile perdelerin kaldırıldığı vakit

Bunun üzerine Cenab-ı Hak :  Ya Mûsa Benim öyle kullarım var ki , ben onları ahîr zamanda göndereceğim. Ve onlara Ramazan-ı Şerif ayını ikrâm edeceğim. İşte o kullarıma , senden daha yakın olacağım. Çünkü sen , Benimle, aramızda yetmiş bin perde olduğu halde konuşuyorsun. 
Ümmet-i Muhammed , oruç tuttuğu , dudakları beyazlayıp , renkleri sarardığı zaman , iftar edecekleri vakit , Benimle onlar arasındaki olan bütün perdeleri kaldırırım. 
Ya Mûsa , müjdeler olsun Ramazan-ı Şerif ayında susuzluktan içi yanana ve karnı acıkana.
Rabbim hakkıyla tutanlardan eylesin
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık