İSLAMİ YERLER

Panayır dağı mescidi, selçuk, İzmir

İzmir'in Selçuk ilçesi, Atatürk Mahallesinde yer almaktadır. 15. yy'da Aydınoğlu beyliği emirlerinden İsa Bey oğlu Musa Bey oğlu Mehmet Bey yaptırdığı söylenmektedir. Kare planlı olarak inşa edilen yapının dış duvarları yatay ve dikey tuğlalar arası moloz taşla karışık yapılmıştır. Sekiz köşeli kasnak üzerinde yer alan sıvanmıştır. Kuzeyde giriş kapısının yer aldığı geniş bir sivri kemer, doğu ve batısında sivri kemerli iki pencere ve güneyde mihrap yeri bulunmaktadır.

Panayır dağı mescidi, selçuk, İzmir

Özel mülk alanında kalan mescit yıkılma tehlikesi altındadır. Kaderine terkedilmiş yıkılmak üzeredir.

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık