DUALAR & İSLAMİ KONULAR

RAHMET MELEKLERİN GİRMEDİĞİ 23 EV

RAHMET MELEKLERİN GİRMEDİĞİ 23 EV

RAHMET MELEKLERİN GİRMEDİĞİ 23 EV

1- Sılâ-i rahmi terkeden , akrabalardan ilgi ve alakayı kesenin evi. (Tevbe: 71, Buhârî)
2- Anne ve babaya itâat etmeyenin evi. (Nisa:36, Lokman:14)
3- Yetim malı yiyenin evi. (Nisa:10, Buhârî ve Müslim)
4- İçinde faiz yenilen ev , faizle alınan ev. (Bakara:275-276, Buhârî)
5- İçinde köpek bulunan ev. (Buhârî ve Müslim, İbn-i Mâce)
6- Allâh'ın zikredilmediğ meclisler , Peygambere (s.a.v.) salat ve selam getirilmeyen meclisler , nefsin üstün tutulduğu ve şeytanların bulundugu evler. ( Buhârî, Müslim ve İ. Ahmed)
7- İçinde sahâbeye , ölülere , dehre , rüzgara , horoza , hastalığa ve benzeri şeylere çok sövülen evler. (Ebû Dâvûd, İ. Ahmed, Buhârî ve Müslim)
8- İçinde sûret , resim ve heykel bulunan evler. (Enbiya: 52, Saffat:95-96, Buhârî)
9- Allâhı zikir dışında teğanni yapılan , eğlence ve müzik aletleri bulunan ev. (İ. Ahmed)
10- İçinde çan olan ev. (Müslim, Ebû Dâvûd ve Tirmizî)
11- İçinde bağıra çağıra , üstünü yırtarak ağıt yakan kadının sesinin yükseldiği ev. (Müslim)
12- İçinde içki içilen ve kumar oynanan ev. (Maide:90-92, Sahih-ul cami, Taberânî)
13-İçinde Allâha ortak koşulan , nazar boncukları takılan ve büyü yapılan ev. (Nisa:48)
14- İçinde tavla oynanan ev. (Munafıkun: 9, Müslim ve Ebû Dâvûd)
15- Haram olan kıyafetlerin giyildiği ve haram olan eşyaların kullanıldığı ev , yani erkeklerin altın ve gümüş kullanmaları ve ev halkının altın ve gümüş kaplar kullandıklar ev. (Tirmizî, Müslim ve Taberânî)
16- Lanetlenen kimselerin evleri. Örneğin : İçki içen , Allâhın emirlerine karşı gelen , kocasını isteğini kabul etmeyen kadın , namazı terkeden kişilerin bulunduğu ev. (Taberânî, İbn-i Mâce)
17- İçinde kötü kokular bulunan ev. Örneğin : Soğan , sarmısak , pırasa ve benzeri bitkiler , sigara , nargile , bir kab içinde bekletilen küçük ve büyük abdestler gibi (Müslim ve Tirmizî)
18- Cünüp olup gusül abdesti almayanların evi.(Ebû Dâvûd, el-Bezzar, Taberânî)
19- Sahibi safran (kadınlara ait bir koku çeşidi) sürünen ev. (Ebû Dâvûd)
20- İsrafçı ve savurgan ev. (Nesâî, Müslim)
21- Ev sahib ve sakinlerinin günah işlemekte ısrar ettikleri ev. (Nesâî, İ. Ahmed)
22- İçinde zina yapılan ev. (Buhârî ve Müslim, Nesâî)
23- İçinde büyük günah işlenen ev , büyük günah işliyen ev sahipleri
(Kütübi sitte'deki sahih hadislerden derlenmiştir.)
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık