DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Sadaka hakkında bilgiler

Kim helal kazancından bir hurma tanesine denk gelecek kadar sadaka verirse , Allah , onu bereket ve hoşnutlukla kabul eder ve sizden biriniz tayını nasıl büyütüp çoğaltırsa o sadakayı öyle artırır da dağ gibi olur.”

Sadaka hakkında bilgiler

*Sadaka* Cennet kapılarından biridir.
*Sadaka* bütün iyilikler içinde en faziletli ameldir ve sadakanın en güzel şekli başkalarını doyurmaktır.
*Sadaka* kıyamet gününde gölge olacak ve insanı ateşten kurtaracaktır.
*Sadaka* Allah'ın gazabını serinletir ve kabir sıcağını da soğutur.
Ölen kişiye verilecek en güzel ve en faydalı hediye *Sadaka*dır ve Allah *Sadaka*'nın sevabını artırmaya devam eder.
*Sadaka*, nefsi arındırmanın ve iyi amelleri artırmanın bir yoludur.
*Sadaka*, hesap gününde verenin yüzünde bir saadet sebebi olur.
*Sadaka* kıyametin tehlikelerinden bir huzur kaynağıdır ve geçmişe üzülmenize izin vermez.
*Sadaka* günahların bağışlanmasına vesile olduğu gibi geçmiş günahlara da kefarettir.
 *Sadaka* hem ölümün müjdecisidir, hem de meleklerin duasına vesiledir.
*Sadaka* veren, insanların en hayırlılarındandır ve onunla amel edenler de mükâfatını alacaktır.
*Sadaka* verene büyük ecir vaat edilir.
Sadakada harcayan, takva sahiplerinden sayılır ve insanlar da onu sevmeye başlar.
*Sadaka* vermek, iyilik ve zarafet işaretidir
*Sadaka*, Duaların kabul edilmesine ve sıkıntıların giderilmesine vesiledir.
*Sadaka* dünyadaki zorlukları ortadan kaldırır ve 70 bela kapısını kapatır
*Sadaka*, yaş ve servetin artması, başarı ve rızık vesilesidir.
*Sadaka* bir şifa ve ilaçtır
*Sadaka* hırsızlığı, kötü ölümü, ateşten yanmayı ve boğulmayı önler.
*Sadaka* hayvanlarda ve kuşlarda da olsa sevaptır.                                                                                
Sadaka vermek her müslümanın görevidir.
Ebû Mûsâ (el-Eş’arî) radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem :
- “Sadaka vermek her müslümanın görevidir” buyurdu.
- Sadaka verecek bir şey bulamazsa? dediler.
- “Amelelik yapar, hem kendisine faydalı olur, hem de tasadduk eder” buyurdu.
- Buna gücü yetmez (veya iş bulamaz) ise? dediler.
- “Darda kalana, ihtiyaç sahibine yardım eder” buyurdu.
- Buna da gücü yetmezse? dediler.
- “İyilik yapmayı tavsiye eder” buyurdu.
- Bunu da yapamazsa? dediler.
- “Kötülük yapmaktan uzak durur. Bu da onun için sadakadır” buyurdu.
Resûlullah (Sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur :
“Gizli sadaka Allah’ın gazap ateşini söndürür.” (Mekarim’ul Ahlak, 1/296/925)
İmam Muhammed Bakır (Rahmetullâhi aleyh), İmam Zeyne’l-Abidin (Rahmetullâhi aleyh) hakkında şöyle demiştir :
“ Şüphesiz o ; gecenin karanlığında dışarı çıkıyor , sırtına bir çuval alıyor , tek tek evlerin kapısına varıyor , kapıları çalıyor ve kapıyı açan herkese bir şeyler veriyordu. Bir fakire bir şey verdiğinde ise kendisini tanımaması için yüzünü örtüyordu. ”
Peygamberimiz (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki :
“ Kim helal kazancından bir hurma tanesine denk gelecek kadar sadaka verirse , Allah , onu bereket ve hoşnutlukla kabul eder ve sizden biriniz tayını nasıl büyütüp çoğaltırsa o sadakayı öyle artırır da dağ gibi olur.”
“ Sadaka malı eksiltmez. Allah (Celle Celâlühû) başkalarının kusurlarını bağışlayanların itibarını artırır. Allah’a karşı mütevazi olan kulu O, mutlaka yüceltir.”
Sadaka malda eksiltme meydana getirmez. Kulun sadaka vermek üzere uzanan elindeki metâı Allah’ın kudret eline düşer, isteyenin eline geçmeden önce Allah tarafından kabul ve hoşnutlukla karşılanır.
“ Su ateşi nasıl söndürürse , sadaka da günahları öyle söndürür.”
“Allah, sadaka sayesinde yetmiş türlü fena ölümü kuldan uzaklaştırır.”
 (Buhârî, Zekât 30, Edeb 33; Müslim, Zekât 55)
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık