TARİHİ YERLER

Şahruh Köprüsü ; Kayseri

Kayseri ili, Sarıoğlan ilçesi Karaözü köyü , Kızılırmak üzerinde yer almaktadır. İnşa kitabesi bulunmadığından yapım tarihi ve kimin yaptırdığı bilinmiyor. Dulkadiroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in oğlu Şahruh Bey tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor. Köprünün uzunluğu 144.5 metre , genişliği 5.6 metre , 8 gözlüdür.

Şahruh Köprüsü ; Kayseri

Batı yönünden itibaren ilk yedi göz sivri kemerli olup , doğu yönündeki son göz yuvarlak kemerlidir. Su aşan en büyük kemer gözünün açıklığı 12 metredir. Köprünün menba cephesindeki yedi kemer ayağında üçgen prizmal gövdeli ve piramidal külâhlı birer selyaran bulunmaktadır ; kemer ayaklarının mansap yönündeki selyaranlarının topukları ise üçgen ya da çokgen gövdeli ve piramidal külâhlıdırlar. Köprü düzgün kesme ve kaba yonu taşlar ile imar edilmiştir , tempan duvarlarındaki kimi yuvalarda ahşap hatılların da kullanılmış olduğu dikkati çekmektedir. Köprü  günümüzde de  kullanılmaktadır. 
Şahruh Köprüsü, Şahruh Bey'in oğlu Mehmet Bey tarafından da 1538-1539 tarihlerinde onarılmıştır. Bu onarımla ilgili bir kitabe köprü üzerinde bulunmaktadır. Kitabe 1928 yılında orta gözden batıya bakan göz tamir edilirken köprünün kuzey batı girişinde , toprağa gömülü bir şekilde bulunmuştur. 24 Ağustos 1928'de Sivas Müzesi'ne kaldırılmıştır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık