DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Salavat-ı Şerife Getirmenin Fazileti

Salavat-ı Şerife Getirmenin Fazileti

Hz. Peygamber Efendimiz ( s.a.v ) buyurdular ki : Bir gün bana Cenab-İ Hakkın dört büyük meleği Cebrâil , Mikail , İsrafil ve Azrail ( Aleyhimusselam ) geldiler.
Cebrail (a.s ) bana dedi ki : ” Ya Resulallah ! Senin ümmetinden bir kimse sana günde on defa salavat okursa yarın kıyamet gününde ben onun elinden tutar , sıratı kuşlar gibi geçiririm.”
Mikail ( a.s ) de dedi ki : ”* Ben o kula kevser havuzundan kana kana içiririm.”
İsrafil ( a.s ) dedi ki : ” Ya Resulellah ! O kulun affı için başımı secdeye koyarım , Allahu Teala onu affetmedikçe başımı secdeden kaldırmam.”
Azrail ( a.s ) de : ” Ya Resulellah! Sana günde on defa salavat edenin ruhunu Peygamberlerin ruhunu kabz eder gibi kabzederim.” dediler.
Bunun uzerine Peygamber Efendimiz (s.a.v) : ” Bu ne büyük lutuf ya Rabbi ! Bu ne büyük ihsan Allahım! ” buyurdular.

Allah bizleri çokça Salavat-ı Şerife getirenlerden eylesin.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık