DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Salâvatı Semaniye'in önemi

Salâvatı Semaniye ( sekiz büyük Allah dostunun virdi olan salâvati şerife) önemi büyüktür. İbrahim Ethem Hazretleri (k.s.)' den Şeyh Muhammed Hadravi Hazretleri nakletmiştir. Müctebaya mensub, sekiz kimse bulunmakta idi. İbrahim Ethem Hazretleri bunlarla Mescid-i Aksa' da görüşmüş, "Bizim virdimiz bu salavat-i şerifedir" demişlerdir.

Salâvatı Semaniye'in önemi


   Okunuşu:
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ halakte
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ halakte
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede külli şey’in
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e külle şey’in
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahsâ kitâbüke
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahsâ kitâbüke
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi adede mâ ahâta bihî ılmüke
Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihi mil’e mâ ahâta bihî ılmüke. Allahümme
Salli Ala Seyyidina Muhammedin biadedi külli zerretin elfe elfe merreh Allâhümme Salli
Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evveli kelâminâ
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî evsatı kelâminâ
Allâhümme Salli Alâ Seyyidinâ Muhammedin fî âhiri kelâminâ.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık