OSMANLI İMPARATORLUĞU

Sultan Mehmed'in Bosna'nın Fethi Sonrası Hristiyanların Hürriyeti ve Korunmasına Dair Fermanı

Sultan Mehmed'in Bosna'nın Fethi Sonrası Hristiyanların Hürriyeti ve Korunmasına Dair Fermanı, 28 Mayıs 1463

Sultan Mehmed'in Bosna'nın Fethi Sonrası Hristiyanların Hürriyeti ve Korunmasına Dair Fermanı

"Ben, Fatih Sultan Han, bu saltanat fermanı ile bahşedilen Bosnalı Fransiskanların himayem altında olduğunu tüm dünyaya beyan ederim. Ve emrediyorum:
Hiç kimse bu insanları ve kiliselerini rahatsız etmeyecek veya onlara zarar vermeyecek! Benim devletimde huzur içinde yaşayacaklar. Muhacir olan bu kimseler, emniyet ve hürriyete kavuşacaklardır. Devletim sınırları içinde bulunan manastırlarına dönebilirler.
Devletimin ileri gelenlerinden hiç kimse, vezirlerim, katiplerim ve hizmetçilerim onların şereflerini kıramaz ve onlara zarar veremez!
Kimse bu insanların canlarına, mallarına, kiliselerine hakaret edemez, tehlikeye atamaz, saldıramaz! Ayrıca bu insanların kendi ülkelerinden getirdikleri ve getirdikleri de aynı haklara sahiptir...
Bu fermanı ilan ederek, yeri ve göğü yaratan Allah'ın, Allah'ın Resulü Muhammed'in ve 124.000 Peygamberin mukaddes adına kılıcım üzerine yemin ederim ki; Vatandaşlarımdan hiç kimse bu fermana ters tepki göstermeyecek ve davranmayacaktır!"
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık