TARİHİ YERLER

TC. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi

Manisa'nın Mimar Sinan Mah. 2502. Sokakta yer almaktadır. 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın annesi Ayşe Hafsa Sultan tarafından yaptırılan Sultan Camii ve Külliyesine 1539 yılında Darüşşifa binası ilave edilmiştir. Uzun yıllar hastalara şifa dağıttıktan sonra günümüzde " TC. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi " olarak hizmet vermeye devam etmektedir.

TC. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Şifahanesi Tıp Tarihi Müzesi

Manisa Hafsa Sultan Şifahanesi ( Bimarhanesi-Darüşşifası ) m. 1539-1540 
Sekiz farklı yapıdan-Cami ( 1522 ) , medrese , imaret , hankah ( misafirhane ) , sıbyan mektebi , hamam (1538) ve darüşşifa oluşan Hafsa Sultan Külliyesinin bir parçası olan darüşşifa , giriş kapısının üzerindeki kitabesine göre Kanuni Sultan Süleyman tarafından annesi Hafsa Sultan adına H.946/M. 1539-1540 tarihinde yaptırılmıştır. Külliyenin mimari Acem Ali Darüşşifayı tamamlayamadan ölmüştür. Külliyenin imaret ve hanikahı ise günümüze ulaşamamıştır.
Mimari Özellikleri ; Enlemesine yöneliş gösteren dikdörtgen planlı Volan darüşşifa , açık avlulu , iki eyvanlı ve tek katlıdır. Yapıya giriş güney cephe eksenindeki kapı ile sağlanır. Kapı üç bölümlü revak düzenlemesine açılır. Kapı ile aynı aks üzerinde , güney duvarın ekseninde ana eyvan yer alır. Kapı ana eyvan doğrultusuna simetrik düzenlenmiş yapının doğu yönünde , avluya açılan üç kare birim ile ana eyvanın ve revağın doğrultusunda olmak üzere iki dikdörtgen mekan bulunur. Batı yönünde ise mevcut kurguyu bozan tek fark eksendeki kare birimin eyvana dönüşmüş olmasıdır. Sivri tonoz örtülü ana eyvan dışında yapıdaki tüm birimler sekizgen kasnaklı birer kubbe ile örtülüdür. Yapıda eyvanlar ve revak hariç tüm birimlerde birer ocak nişi yer alır. 
Darüşşifa , moloz taş-tuğla olmak üzere almaşık teknikte inşa edilmiştir. Taşlar arasında yer yer iki sıra yatay bir sıra dik tuğlalara rastlanır. Kemerler ve örtüde tuğla , lento ve söverler de ise mermer malzeme kullanılmıştır. 
Oldukça sade bir anlayışla inşa edilen yapının cephelerindeki en önemli hareketlilik saçak hatlı ve kasnaklardaki kirpi saçak / testere dişi düzenlemeleridir. İçte ise revak kemer aralarında tuğlaların farklı yerleştirilmesiyle biçimlenen zigzag ve altıgenlerin yanı sıra bir de meander dizisi dikkat çeker.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık