TARİHİ YERLER

Theodosius Dikilitaşı ; İstanbul

İstanbul'un Fatih ilçesi , Sultanahmet Meydanı'nın güney tarafı , Yılanlı Sütun'un yanında yer almaktadır. Koordinatlar 41°00′21″K 28°58′31″D . Dikilitaş veya Theodosius Dikilitaşı , Roma imparatoru I. Theodosius tarafından ms. 390 yılında Antik Mısır'dan getirilerek şimdiki yerine dikilmiştir.

Theodosius Dikilitaşı ; İstanbul

Kırmızı Asvan taşından yapılan dikilitaş orijinal yüksekliği 30 metreydi. Mısırdan getirilirken veya yerine yerleştirilirken alt bölümleri tahrip olduğundan bugünkü yüksekliği 18,45 metre ve kaidesiyle birlikte 24,87 metredir. 200 ton ağırlığındadır.  
Kitabeleri Grekçe ve Latince yazılmıştır.
Kuzeybatı cephesi kitabesi : 
“18. sülaleden Yukarı ve Aşağı Mısır’ın sahibi 3. Thutmosis, Tanrı Amon’a kurbanını sunduktan sonra Horus’un yardımıyla bütün denizleri ve nehirleri hükmü altına alarak hükümdarlığının otuzuncu yılı bayramında bu sütunu daha nice zamanların getireceği bayramlar için yaptırdı ve dikti.”
Kuzey cephesi kitabesi : 
“Gizli ve kutsal ismin her tecellisine mazhar olan tanrı Amon’a kurbanını büyük bir acz içinde sunduktan sonra, ondan yardımlar dilenerek güneyin dostu, dinin nuru iki tacın (Aşağı ve Yukarı Mısır) sahibi, kudretli hükümdar ülkesinin sınırlarını Mezopotamya’ya kadar götürmeye azmetti.”
Güneydoğu cephesi kitabesi : 
“Güneşin doğduğu sırada sahip olduğu altın renkleri dünyaya yayan Horus’un verdiği kuvveti, serveti, kuvvetli sevgi, saygıyı taşıyan ve Aşağı ve Yukarı Mısır’ın tacına sahip olan ve bizzat Güneş tarafından seçilmiş olan firavun, bu eseri babası Ra için yaptırdı.”
Güney Cephesi kitabesi : 
"Tanrı Horus’un lütfuna mazhar olan ve Güneş’in oğlu unvanını taşıyan Aşağı ve Yukarı Mısır’ın hükümdarı olan firavun, kudret ve adaletle bütün ufuklara nur saçtı. Ordusunun önüne geçti. Akdeniz’de dolaştı, bütün dünyayı mağlup etti. Sınırlarını Naharin’e kadar yaydı. Mezopotamya’ya azimle gitti, büyük savaşlar yaptı".
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık