DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Tövbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır.

Bayezid-i Bistamî hazretleri (R.A) , bir gün tımarhanenin önünden geçiyor. Tımarhane hizmetçisinin tokmakla bir şeyler dövdüğünü görüyor :

Tövbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır.

Bayezid-i Bistamî Hz. ; Ne yapıyorsun?
Deli ; Burası tımarhanedir. Delilere ilâç yapıyorum.
Bayezid-i Bistamî Hz. ; Benim hastalığıma da bir ilâç tavsiye eder misin?
-Deli ; Hastalığını söyle.
Bayezid-i Bistamî Hz. ; Benim hastalığım günah hastalığı. Çok günah işliyorum.
Deli ; Ben günah hastalığından anlamam , Ben delilere ilâç hazırlıyorum.
Parmaklıkların arasından konuşulanları duyan bir deli , Bayezid-i Bistamî hazretlerine ; 
“Gel dede , gel! Senin hastalığının çaresini ben söyleyeyim” diye seslendi. 
Bayezid hazretleri , delinin yanına sokularak ; “Söyle bakalım, benim derdime çare nedir?” dedi. 
Deli ; “Tövbe kökü ile istiğfar yaprağını karıştır. Kalp havanında tevhîd tokmağı ile döv , insaf eleğinden geçir , gözyaşıyla yoğur , aşk fırınında pişir. Akşam-sabah bol miktarda ye. O zaman göreceksin senin hastalığından eser kalmaz.”
Bu güzel ilâcı öğrenen Bayezid hazretleri “Hey gidi dünya hey! Demek, seni de deli diye buraya getirmişler.” deyip oradan ayrıldı. 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık