DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Tüm peygamberlerin şefaatçi

“Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrâhime ve Musa ve İsa ve mâ beynehüm minen’nebiyyine ve'l-mürselin. Salavâtullahi ve selâmühü aleyhim ecmain.”

Tüm peygamberlerin şefaatçi

Allah'ım! Efendimiz Muhammed (sav)'e salât-u selâm et! ve Âdem (AS)a ve Nûh (AS)a ve İbrâhim (AS)a ve Musa (AS)a ve İsa (as)a ve aralarında gelen tüm nebilere ve mürsellere de! Allah Teâlânın Salât ve selâmı cümlesinin üzerine olsun!

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık