OSMANLICA

Ümmü Gülsüm hanımın Osmanlıca mezar taşı

Ümmü Gülsüm hanımın Osmanlıca mezar taşı

Ümmü Gülsüm hanımın Osmanlıca mezar taşı

Nişancı Ali paşa zâde
Merhûm ve mağfûr Muhammed beğin
Kerîmesi merhûme ve mağfûre
Ma'sûme Ümmü Gülsüm hanım
Rûhîçün fâtiha
B (Receb) sene 1184
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık