DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Adem ( a.s ) ve oğlu şit (a.s. )'in konuşması

Adem ( a.s ) ve oğlu şit (a.s. )'in konuşması

Adem ( a.s ) ve oğlu şit (a.s. )'in konuşması
Adem aleyhisselam kırkbin evladını gördü. Vefatına yakın oğlu Şit aleyhisselamı çağırdı huzuruna: 
- Ya Şit! 
- Buyur baba. 
- Sana beş vasiyetim var. 
- Emret babacığım! 
- Bir ; dünyaya gönül bağlama! , İki ; bir iş yaparken, sonunun nereye varacağını düşün!  , Üç ; kadın sözüyle hareket etme !Çünkü onlar hissi  davranırlar. Dört ;  bir işe başladığında , kalbine sıkıntı gelirse o işi yapma! Beşincisi ve en mühimi , alnında parlayan “ Nur ” , ahir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa’nın “ sallallahü aleyhi ve sellem ” nurudur. Bu Nuru iyi muhafaza et!
Oğlu Şit aleyhisselam ; - Baş üstüne babacığım! dedi.Ve sordu peşinden : 
- Babacığım! Muhammed aleyhisselamdan çok bahsediyorsun. ALLAH katında sen mi kıymetlisin, O mu? 
- O kıymetli evladım. 
- Neden babacığım? 
- Çünkü Cenâb-ı Hak, bana vermediği altı fazileti onun ümmetine verdi oğlum.
Şit aleyhisselam merak etti: 
- Onlar nedir babacığım? 
-Birincisi ; Hak teâlâ bir hatamdan dolayı beni Cennetten çıkardı. Onun ümmeti çok günah yapsalar da yine Cennetine alır.
İkincisi ; benim hatamı , bütün yer ve gök ehli duydu. O ümmetin binlerce günahını örter , göstermez.
Üçüncüsü ; beni, bir hatam sebebiyle Havva’dan ayırdı. Onun ümmetini , binlerce günahları olsa da , eşlerinden ayırmaz.
Dördüncüsü ; ben üçyüz yıl ağladıktan sonra tövbem kabul olundu. Onlar ise sadece pişman olsalar , affolurlar.
Beşincisi ; ben bir hata işlemekle , üzerimden Cennet elbisesi alındı. Onlar , nice günahlar işlese de elbiseleri alınmaz.
Altıncısı ; bana , tövbem kabul olunması için Arafat’a gitmem emrolundu. Onlar ise gönülden pişman olup , “ Affet ya Rabbi! ” deseler, Hak teâlâ; “ Affettim! ” buyurur.
- Son olarak; - Ey evladım! Ecelim yaklaştı. Benden sonra halifem ol! buyurdu.Ve ruhunu teslim etti.Vefat ettiğinde “ bin ” yaşındaydı.
    İşte bizler o şanı yüce hazreti MUHAMMED (s.v) min ümmetiyiz ne mutlu bize. RAB bim bizleri komşu eylesin inşallah.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık