OSMANLICA

Davud Ağa Mektebi Hocası

Davud Ağa Mektebi Hocası

Davud Ağa Mektebi Hocası

Hüve Hayyun La Yemût
Nagehan bir derde düştüm bulmadım asla deva
Kimse me'mul etmesin bu Dehr-i
Fâniden vefa
Gerçi kem bir derde düştüm davet etti kibriya
Kıldı teslim-i emânin eyledi an mevr-i beqâ
Göçtü cihandan böyle bir hulq-i Halîm
Dilerim kabrini pür-u nûr eyler Rabbül Kerîm
Azmetti Dâr-i Beqâ evlatlarım kaldı yetim
Cürmümü affeyle İlâhî cümleden sensin Rahîm
Hasan Paşa Hanı karşısında
Davud Ağa Mektebi Hocası Merhum
ve Mağfûr ilâ Rahmet-i Rabbihil Ğafûr
Cümle Kur'an'dan es-Seyyid Hâfız Mahmud Efendinin ruh-i şerifleri için rizâen lillâhi teâla el Fatiha
Sene 1264 fi Ramazan
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık