TÜRK TARİHİ

Emir Sasa Bey / Kesikbaş Türbesi ; Tire , İzmir

Emir Sasa Bey ( .... / 1310 ) ; Tire'nin ilk fatihidir. Tire'nin ve Batı Anadolu'nun Türkler tarafından fethi sürecinde çok önemli bir yer tutan ve Menteşe Bey'in damadı olan Sasa Bey ; 1290'lı yılların sonundan itibaren yaptığı akınlarla , Büyük ve Küçük Menderes havzalarını Bizans'ın elinden alarak bir Türk toprağı haline getirmiştir. Bölgenin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynamıştır. Emir Sasa Bey 1310 yılında Aydınoğlu Mehmet Bey ile Tire'de yaptığı savaşı kaybetmiş ve esir düştükten sonra başı kesilerek idam edilmiştir. Türbesinin olduğu bölgeye de bu nedenle " Kesikbaş " denilmiştir.

Emir Sasa Bey / Kesikbaş Türbesi ; Tire , İzmir

Kesikbaş Türbesi / Emir Sasa Bey
Tire'nin güney batı ucunda , ilçeye Selçuk yönü girişinin yakınındaki mezarın bir kitabesi bulunmamaktadır. Türbede kara selvi ağaçlarının altında , dört tarafı alçak duvarlarla çevrili gösterişsiz bir mezar bulunur. Bazzı tarihi kaynaklarda ve rivayetlere dayandırılarak bu mezar , Tire'nin ilk fatihi Sasa Bey'e ait olduğu kabul edilmektedir.
Tire'nin ve Batı Anadolu'nun Türkler tarafından fethi sürecinde çok önemli bir yer tutan Sasa Bey ; 1308 yılında Menteşoğulları'nın önderi olarak kendisine bağlı aşiretlerle birlikte Büyük ve Küçük Menderes Havzalarını Bizans'ın elinden alarak bir Türk toprağı haline getirmiştir. Bölgenin Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında büyük rol oynayan Türk tarihi'ndeki önemli kahraman kumandanlar arasındaki yerini almıştır.
Menteşe Bey'in damadı olduğu bilinen Emir Sasa Bey'in fetihleri esnasında 30'lu yaşlarda olduğu bilinmektedir. Bu dönemde Sasa Bey ile kendi eşiti olan Aydınoğlu Beyliğinin kurucusu Aydınoğlu Mehmet Bey bölgede hakimiyet mücadelesine girmiş ve araları açılmıştır. Sasa Bey ; 1309'da Aydınoğlu Mehmet Bey'in başkenti Birgi'yi yağmalamış bu nedenle iki beylik arasında 1310yılında Tire'de bir savaş olmuştur. Sasa Bey ; bu savaşta esir düşmüş ve başı kesilerek idam edilmiştir. Bu nedenle türbeye " Kesikbaş Türbesi " denir.
Kazı Kaynağı : " Kesikbaş Türbesi " tabelası / Tarihçi - Araştırmacı H. Endercan KURŞAKLIOĞLU
Resimler : Ömer PALABIYIK
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık