DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Hafızanın Güçlenmesi-Unutkanlığı Unutmak İçin Dua

Allahümmerzuknâ hıfzal-mürselin. Ve ilhâmel-enbiyâi ve fehmel evliyâi bi keramike yâ ekramel ekramin ve bi rahmetike yâ erhamer-râhimin

Hafızanın Güçlenmesi-Unutkanlığı Unutmak İçin Dua

Ey Allah'ım, Ey Keremlilerin en Keremlisi ve Ey Merhametlilerin en Merhametlisi olan Allah'ım. Bizi Rasullerin hafızası, enbiyanın ilhamı, evliyanın anlayışı ile rızıklandır. 
Bu duayı 40 gün sabah namazından önce, evvelinde 7 Fatiha okuyarak 70 defa okuyan kimsenin unutkanlık hastalığı gider ve hafızası kuvvetli olur.
Ebul-Faruk Süleyman Hilmi Tunahan Hazretleri: “Bir insan gece kalksa, seher vaktinde 40 gün boyunca, 70 defa bu duayı okusa, unutmak nedir inkar eder” buyurmuşlardır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık