DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran dua

Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran dua , tehlikelerden selamete çıkaran , şifalı dualar , Dualar , günlük dualar , aylık dualar , yıllık dualar , duanın sevabı , zikirler , günlük zikirler , yaşanmış olaylar , kıssadan hisse , nasihatler , Ömer Palabıyık , Ömer Pala , Palabıyık , Pala , arkeoloji , archaeology , Archäologie , علم الآثار , archéologie , arkeobook

Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran dua

                    Her türlü tehlikelerden selamete çıkaran
          Bismillâhirrahmânirrahim
Allahumme'r-zukni tayyiben vesteğmilni salihan
Allahım beni helallığı ile temiz olan rızıkla rızıklandır. Beni salih ve iyi amel işleyen bir kul olarak yaşat.
Yâ Evvel , Yâ Âhir , Yâ Zâhir , Yâ Bâtın 
1- Dinim için Allah bana kâfidir.
2- Dünyam için Allah bana kâfidir.
3- [İki cihan] endişelerim için Allah bana kâfidir.
4- Haset eden için Allah bana kâfidir.
5- Bana haksızlık eden için Allah bana kâfidir.
6- Kötülük etmek isteyen için Allah bana kâfidir.
7- Ölüm anında Allah bana kâfidir.
8- Kabirde Allah bana kâfidir.
9- Mîzanda Allah bana kâfidir.
10- Sıratta Allah bana kâfidir.
Kendisinden başka hiçbir ilâh olmayan Allah bana kâfidir. Ona tevekkül eder, Ona yalvarırım.)
Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu valla hu ekber. vela havle vela kuvvete illa billah. Adede ma alimallahu teâlâ. Ve zinete ma alimallahu teala. Ve milema alimallahu teala.
Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Estağfirullah. Allahumme inni es elükel cenneh, ve euzu bike min en-nar
Allahümmagfir li ve li-valideyye ve li-üstaziyye ve lil müminine vel müminat vel müslimine vel müslimat el ahya-i vel emvat bi-rahmetike ya erhamerrahimin
Salevâtullâhi alâ seyyidinâ Âdem. 
Ahmed'inin hürmetine affet beni diyen Hz Adem'e,Ahmed'in hürmetine affetim seni diyen Rabbim Ahmed'inin hürmetine bizleri de affet
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin Ve Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîme ve Mûsâ ve İsâ Ve mâ beynehum minennebîyyîne ve'l-mürselin Salâvâtullahi ve Selâmuhu Tealâ aleyhim ecmaîn.
"Allah’ım! Lütfundan, kereminden, rızkından, rahmet ve bereketlerinden bana ve tüm Müslüman kardeşlerime bolca ihsan eyle."
"Estağfirullah el-Azim el-Kerim ellezi la ilahe illahüvel hayyül kayyumu ve etübü ileyhi subhanehu"
Allâhümme enzilhül mak'adel mukarrebe indeke yevmel kiyâmeti
Âmin Ecmain. Âmin. Âmin. Yâ Erhamerrahimin. 
ALLAH'ın Selamı, Rahmeti, Bereketi, Mağfireti, Hidayeti ve Afiyeti Cümlemizin üzerine olsun.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık