OSMANLI İMPARATORLUĞU

II. Kosova Savaşı 1448

Sultan II. Murat komutasındaki 40,000 kişilik Osmanlı ordusu ile Macar komutanı János Hunyadi liderliğinde 60,000 kişilik müttefik ordusu (Macaristan Krallığı, Eflak Prensliği, Polonya Krallığı, Boğdan Prensliği) arasında 17 Ekim-20 Ekim 1448 tarihlerinde Kosova Ovasıda yapılan savaştır. Osmanlı ordusu savaşta 4.000 ölü vermiştir, müttefik ordusu ise 6,000-17,000 ölü ve esir vermiştir. Savaşı Osmanlı ordusunun zaferiyle sonuçlanmıştır.

II. Kosova Savaşı 1448
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık