ÖMER PALABIYIK GEZİLERİ

Mehdi Abbas Türbesi Ömer Palabıyık gezisi ; Erzurum

Doğumu ve ölümü hakkında bilgi bulunmamaktadır. Saltukoğulları döneminde yaşadığı tahmin ediliyor.

Mehdi Abbas Türbesi Ömer Palabıyık gezisi ; Erzurum

Emir Şeyh Camisi'nin kıble tarafında kalan türbenin kitabesi günümüze ulaşmamıştır. Bu yüzden yaptıran ve içinde yatanlar belli değildir. Ançak Kağızmanlı Vakfiyesi'nde içinde yatanın Mehdi Abbas olduğu kaydedilmiştir. Türbenin bulunduğu Tebrizkapı ve çevresi geçmişte Ahi Teşkilatı ve medreselerin merkezi olduğu için Mehdi Abbas'ın bir ermiş hatta Ahi Piri olduğu düşünülmektedir. Bu durumda diğer mezarlarda yatanların da mürştleri olduğu düşüncesi ağır basmaktadır. Ayrıca türbenin içinde medreselerin mütevellisi Ahmet Ağa'nın da mezarı vardır.

 

YouTube videosu ; https://www.youtube.com/watch?v=lvkKYfBcjeo&t=79s

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık