OSMANLI İMPARATORLUĞU

Niğbolu (Nikopol) savaşı 1396

Niğbolu savaşı (Niğbolu Muharebesi) 25 (bazı kaynaklarda 28) Eylül 1396 yılında, Osmanlı padişahı, Sultan Yıldırım Bayezid önderliğinde, Osmanlı Ordusu ile Haçlı ordusu (Burgonya Dukalığı, Roma-Cermen İmparatorluğu, Britanya Krallığı, İskoçya Krallığı, Fransa, Eflak, Lehistan, Macaristan, Venedik Cumhuriyeti, Ceneviz Cumhuriyeti, St. Jean Şövalyeleri) arasında, Bulgaristan'ın kuzeyinde Tuna Nehri kenarında yer alan Niğbolu (Nikopol) Kalesi yakınlarında yapılan savaşta Osmanlı ordusunun kazanmasıyla sonuçlanmıştır.

Niğbolu (Nikopol) savaşı 1396
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık