DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Sen ancak senin için yazılan kadınla evlenirdin

Ashab-ı Kiram'dan bir zatın Peygamberimiz'e (sav) gelerek ; Filanca kadını seviyorum onunla evlenmek istiyorum, Rabbimize dua eder misin? bu kadınla evlenmeme vesile kılsın. der.

Sen ancak senin için yazılan kadınla evlenirdin

Peygamberimiz (sav.) şöyle buyurdular ; " Eger sana, İsrafil, Mikail, Cebrail, ve Hamele-i Arş (as.) dua etse, aralarından bende bulunsam gene sen ancak senin için yazılan kadınla evlenirdin" der. 
(Ramuz ; 357/9)
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık