DUALAR & İSLAMİ KONULAR

Sıkıntılı veya borçlu kimsenin okuyacağı dualar

1000 defa , " Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm " derse, Allahü teâlâ isini kolaylastirir.

Sıkıntılı veya borçlu kimsenin okuyacağı dualar

Hadis-i seriflerde buyuruldu ki :  İstigfara devam eden, her sıkıntıdan, her dertten kurtulur, ummadığı yerden rızıklanır.
“Lâ ilâhe illallah" demek 99 belâyi defeder.
Sıkıntıda iken “Hasbünallah ve ni’mel-vekîl” deyiniz!”
Sabah-aksam Ihlas ve Muavvizeteyni [iki kuleuzüyü] üçer defa oku! Bunlar, bütün belâları, afetleri, sıkıntıları ve istemedigin seyleri giderir.
Bir kimse, sıkıntılı zamaninda on defa, "Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arsil azîm"i okursa, Allahü teâlâ üzüntüsünü giderir.
Imam-i Rabbanî hazretleri, her türlü zararlarindan kurtulmak için her gün 500 defa "La havle vela kuvvete illa billah" okur, okumaya baslarken ve okuduktan sonra yüz defa "Salevat-i serife" getirirdi.
Bir kimse, sabah-aksam 100 defa, " Sübhânallahi ve bihamdihi "(Yüce Allah'i tesbih ederim ve ona hamd ederim.) derse, o gün ve o gece hiç kimse onun kadar sevap kazanamaz.
Hergün 100 defa, salevat getiren , münafikliktan ve cehennem atesinden uzaklaşır ve kiyamette sehitlerle beraber olur.
Her gece yatarken 100 defa, " Sübhânallahi velhamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber " okuyan kimse, kendini hesaba çekmiş sayılır.
Korkan biri 100 defa, " Hasbünallâhü ve ni'mel vekil ." okusun "Bize Allah, kâfidir. O ne güzel vekildir."
Günde 25 defa " Allahümme bâriklî fil mevt ve fî mâ ba’delmevt " okuyan sehit olarak ölür.
Sabah-aksam 10 defa, " Lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ-serîkeleh lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli seyin kadîr " okuyan kimse, kötülüklerden korunur.
Sabah-aksam 7 defa, " Allahümme ecirnî minennâr " diyen cehennemden kurtulur.
Sabah-aksam 7 defa, " Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hu, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül-arsil-azîm " okuyanin dünya ve ahiret isine Allah kâfi gelir. 
"Allâh bana kâfidir. Ondan baska ibâdet edilecek hiç bir ilâh yoktur. Ona dayandim, o'na güvendim. O ars-i azîmin (büyük arsin) sahibidir."
Sabah-aksam, 3 defa, " Bismillâhillezî lâ yedurru maasmihi seyün fil erdi velâ fissemâi ve hüvessemîul alîm " okuyan, büyücü ve zalimden emin olur.
Yataga girince 3 defa, " Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okuyan kimsenin günahlari, deniz köpügü kadar pek çok olsa da, affolur.
İstigfâra devam eden kimse, her sıkıntıdan kurtulur, ummadigi yerden rızıklanır. İstigfâr olarak  "Estagfirullah el azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyel kayyûm ve etûbü ileyh " okumalıdır.
Evden çikarken " Bismillâhi, tevekkeltü alallahi, lâ havle ve lâ kuvvete illâ billah " diyen, tehlikelerden korunur ve seytan ondan uzaklasır.
Tebârekeyi okumadan yatma! Kabir azabini def eder. Her gece Tebâreke okuyan, Kadr gecesini ihya etmis gibi sevaba kavusur.
Eve girerken Ihlas suresini okuyan, yoksulluk görmez.
Evden çikarken Âyet-el kürsî okuyana, melekler, evine gelinceye kadar duâ eder.
Yatarken okunacak dua “ Allahümme bismike emüyü ve ahyâ .” ("Allah'im, senin isminle ölür ve diriliriz.") 
Yataga girildigi zaman, bu dua okunup, sag yanak sag el içine konularak, sag tarafa yatılır.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık