TÜRK TARİHİ

Türk mitolojisinde Kurt

Türk mitolojisinde Kurt hayvanına önem verilmiştir. Türk mitolojisinde başlarda totem (koruyucu ruhlara ve tanrılara olan inanç) olarak kullanılan kurt, zamanla insanlar arasında, dini inançlada ve Türk halk hikayelerinde yer almıştır. Yol gösterici, saflığı, iyiliği, erdemliği temsil etmektedir. Antik Türk toplulukları dünyanın çeşitli bölgelere gittiklerinde kayalara, mezar taşlarına, giydikleri elbiselere , kullandıkları eşyalara, şaman elbisesilerine "tanrı-kurt" tasvirleri yapmışlardır.

Türk mitolojisinde Kurt
Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık