TARİHİ YERLER

Nakkaş Köprüsü, Aksaray

Aksaray'da Uluırmak üzerinde yer alan köprü, Nakkaş ve Meydan mahallelerini Dere mahallesine bağlar. İki küçük bir büyük gözü vardır. Kitabesi mevcut olmayıp, Selçuklu dönemine ait olduğu bilinmektedir. Kesme taştan yapılma, üç gözlüdür. Köprünün mimari yapısına göre, 13. yüzyıla ait Selçuklu dönemi köprülerinden olduğu tahmin ediliyor.

Nakkaş Köprüsü, Aksaray

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık