DUALAR & İSLAMİ KONULAR

uğursuz, nursuz ve talihsiz bir gün var mı

Karı koca arasında bir tartışma çıkar ve büyür, koca:

uğursuz, nursuz ve talihsiz bir gün var mı

-"Seni boşuyorum ve seni ancak bir uğursuz, nursuz ve talihsiz bir günde nikahıma alırım," der.
Eşi ağlayarak babasının evine gider, koca sakinleşince pişmanlık duyar ve köy hocasına gider, meseleyi ona anlatır,

hoca: "Ben buna fetva veremem, nerden böyle bir gün bulacağız, şehrin müftüsüne git" der.
Ertesi gün genç kalkar ve şehrin yolunu tutar, müftüye derdini anlatır, müftüden de aynı cevabı bulur, böyle bir günü nasıl bulacağız? der.
Müftülükten çıkar, çarşıda bir dükkanın yanında uzunca oturur. Dükkan sahibi derdini sorar, o da her şeyi anlatınca, ona der ki;
-"Şu fakir, saçı dağınık ve bakımsız adama derdinin çaresini sor" der.
O da umutsuz bir şekilde gider ve derdini ona anlatır, fakir de:
-"Sabah namazını kıldın mı?" diye sorar.

Koca: "Geç kalktım kılamadım" der.
-"Bu gün anne ve babanı sordun mu? veya onlar için dua ettin mi?"

Koca: "Şehre geldiğim için zaman bulamadım."
-"Bu gün Kur’an okudun mu?"

Koca: "Vakit bulamadım okuyamadım" diye cevap verince.
Adam: "Git hanımını al, sabah namazı kılınmayan, anne ve babası sorulmayan onlara dua edilmeyen ve Kur’an okunmayan bir günden daha uğursuz, nursuz ve talihsiz bir gün var mı?" Der.
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık