OSMANLICA

Fatıma ez Zehra Hanım'ın Osmanlı mezar taşı

Fatıma ez Zehra Hanım'ın Osmanlı mezar taşı

Fatıma ez Zehra Hanım'ın Osmanlı mezar taşı

Hûvel Hallakul Baki
Rütbe-i saniye ashabından teşrifat-ı hümayun mülazım-ı evveli el hac İzzet Efendi'nin kerimesi ve hacegan-ı divan-ı hümâyundan meclis-i maliye ketebesinden Hüseyin Hüsnü bey efendi'nin halile-i muhteremesi merhume ve mağfurun leha Fatıma ez Zehra Hanım'ın ruh-u şerifiyçün rızaenlillah teala Fatiha
Sene 1273 fi 13 ramazan
 

Ömer PalabıyıkÖmer Palabıyık